Najedź myszką na zdjęcie kliknij lewym przyciskiem i trzymając go poruszaj myszką w prawo lub lewo.

Aby przybliżyć obraz naciskaj klawisz Shift, aby oddalić naciskaj klawisz Ctrl. Możesz również posługiwać się znakiem + i – umieszczonym pod zdjęciem.