Jak pracuje fotograf prasowy.
Sharon Stone i Nagroda Pokoju

How press photographer works. Sharon Stone-Peace Summit Award

 

Dzisiaj będzie światowo, zobaczycie pracę fotoreportera podczas ostatniej wizyty w Polsce Sharon Stone – gwiazdy kina, najbardziej znanej chyba z filmu „Nagi instynkt”. 

Savour high life today. You will see the work of a photographer during the recent Sharon Stone’s visit to Poland, a visit of perhaps the most well-known movie star from the „Basic Instinct”.

Stone przyjechała do Polski, by odebrać Nagrodę Pokoju na zakończenie XIII Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, który odbywał się w Warszawie. Aktorka od prawie 20 lat jest twarzą fundacji wspierającej badania nad AIDS i HIV (American Foundation for AIDS Research).

Stone came to Poland to receive the Nobel Peace Summit Award at the end of the 13th World Summit of Nobel Peace Laureates, held in Warsaw. For almost 20 years, the actress has been representing a foundation, which supports AIDS and HIV treatment programs (American Foundation for AIDS Research).

 

Impreza odbyła się w Teatrze Narodowym, fotografowie stali w tzw. fosie. Wadą tego miejsca jest to, że fotoreporter stoi znacznie poniżej linii sceny. Fotografuje się z dołu, z perspektywy kolan osoby stojącej na podeście. Daje to tzw. żabią perspektywę, mało przydatną przy robieniu zdjęć ludziom. Fotografowie, którzy nie zmieścili się pod sceną mogli siedzieć na końcu sali na balkonie pośrodku. Aby robić foty z dużej odległości potrzebny był teleobiektyw o ogniskowej 300mm a najlepiej 400mm. I jak dzisiaj oceniam z balkonu była zdecydowanie lepsza perspektywa.

The event took place at the National Theatre, where photographers stood in the so-called “orchestra pit”. The disadvantage of this place is that a photographer is significantly below the line of the stage. Photographs are taken from below, from the perspective of the knees of a person standing on the podium. The result is the so-called “worm’s-eye view”, which is not really useful when taking pictures of people. Photographers who did not manage to fit in the pit could sit at the end of the hall on the balcony in the middle. In order to take photos from a large distance, a telephoto lens of 300mm or even 400mm focal length was needed. And as I can assess it today, there was a much better perspective from the balcony.

 

Co do warunków technicznych, to scenę dosyć równo oświetlono. Mierząc światło trzeba było uważać na białe fotele, które znacznie fałszowały pomiar. Dlatego fotografowałem używając programu Manual i następujących parametrów: ISO 1600, przysłona f/2.8 i czas 1/160 s. Używałem aparatu Nikon D3s oraz zoom Nikkor 70-200mm f/2.8GII ED i  Nikkor 24-70mm f/2.8G ED. Przy tych warunkach zdjęcia prosto z aparatu, bez obróbki, można było wysyłać do agencji, wyglądały znakomicie.

As far as the technical conditions are concerned, the stage was evenly lit. While measuring the light one had to consider white seats, which greatly affected the measurements. That’s why I photographed using the Manual program and the following parameters: ISO 1600, f/2.8 and shutter 1/160s. I used a Nikon D3s and zoom Nikkor 70-200mm ED f/2.8GII and Nikkor 24-70mm f/2.8G ED. In these conditions the photos taken directly from the camera, withaut post-processing, could be sent to agency, as they looked good.

 

Muszę pochwalić organizatora, że na zakończenie, po wyjściu noblistów i innych gości, na scenie pozostała sama Sharon Stone by pozować fotoreporterom. Później aktorka podeszła bliżej i już bez udziału kamer podziękowała fotografom za pracę podczas jej pobytu w Polsce. Duża klasa, poczułem się doceniony :)

I must praise the organizer, that at the end, after the Nobel Prize winners and other guests had left, only Sharon Stone remained on the stage to pose to photographers. Then the actress came closer and, leaving the cameras behind, thanked the photographers for their work during her stay in Poland. High class, I felt appreciated :)

 

W Sali Kongresowej było wielu noblistów (np. Dalajlama XIV, Lech Wałęsa, Muhammad Yunus, Frederick De Klerk). Zrobiłem sporo zdjęć, ale w kilkunastu wybranych poniżej skupiłem się tylko na Sharon Stone. W pierwszych trzech pokazuję metadane. Patrząc na foty przypomnijcie sobie, czy zauważyliście te ujęcia oglądając wcześniejszy film. Sprawdźcie swoją fotograficzną spostrzegawczość.

There were many Nobel Prize winners at the Congress Hall (e.g. 14th Dalai Lama, Lech Walesa, Muhammad Yunus, Frederick De Klerk). I took a lot of pictures, but in several of them, selected below, I focused on Sharon Stone only. In the first three I show metadata. Looking at the photos, please recall whether you noticed these shots while watching the movie earlier. Check your photographic observation.

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7 Comments
Share Post
7 Comments
 • Piotr Bieniecki

  A mi się wydawało, że to ja dużo zbyt dużo zdjęć seriami robię 😉

  28-11-2013 at 10:39
 • Witek Kuberka

  Tylko zazdrościć – bycie w miejscu gdzie tylu laureatów się pojawiło to fantastyczna sprawa. Widać, że tłoczno było pod sceną. Każdy kto zajął dobre miejsce nikomu nie ustąpił :) (taka praca).

  28-11-2013 at 16:24
 • Adam

  Czytam już kolejny post tutaj – dobry blog, oby tak dalej. Pozdrowienia dla Autora :-)

  29-11-2013 at 05:05
 • Maciej Niezgoda

  Świetne filmy, od dawna czegoś takiego szukałem. Mam pytanko dotyczące używanego przez Ciebie trybu AF ?

  01-12-2013 at 16:45
 • Jarek

  To jest Teatr Wielki a nie Sala Kongresowa

  09-12-2013 at 23:03

Zostaw komentarz