prezydent 580 l01

Historia jednego zdjęcia. Zrobiłem je dokładnie 6 lat temu, 19 grudnia 2007 r.

One photo story. It was made by me 6 years ago, 19 of December 2007

Są czasem w pracy fotoreportera chwile, które można nazwać solą fotografii prasowej. Zdjęcia, które stają się fotograficznym dokumentem, choć niejednokrotnie  zdecydowanie przedwcześnie.

Sometimes in the work of the press photographer are moments, which are a salt for a press photography. Photos which are turned into a photographic document, sometimes to soon.

 Wywiad / Interview

Zdjęcie powstało podczas wywiadu, w którym brałem udział razem z dziennikarką piszącą tekst. Zostaliśmy przyjęci w Sali Białej Pałacu Prezydenckiego. Siedząc w cztery osoby przy zabytkowym stoliku zrobiłem na początek kilka portretów Marii i Lechowi Kaczyńskim. Atmosfera była bardzo, bardzo luźna. Rozmowa dotyczyła Świąt Bożego Narodzenia, domowych zwyczajów, itd. Popijając kawę, zastanawiałem się (mając już zrobione portrety) nad ujęciem pary prezydenckiej oddającym atmosferę świątecznego wywiadu.

The photo was made during an interview in which I participated together with a journalist responsible for the text writing. We were invited to the White Hall in the President Palace. We were sitting in the group of four people at antique table. I made a few portrait photos of Maria and Lech Kaczyński. The atmosphere was very causal. We were talking about Christmas, house mores etc. While I was drinking coffee I was wondering (after I was done with portrait photos) about the shot of the presidential couple, which would capture the atmosphere of the Christmas interview.

W holu przed wejściem do Sali Białej stała piękna duża choinka, mnie jednak urzekło skromne drzewko stojące przy oknie. Po zakończeniu rozmowy poprosiłem o zapozowanie. Prezydent z żoną stanęli po lewej stronie choinki. Bardzo szybko zmierzyłem światło zastane i flesza. Dostrzegłem też symetrię tej sceny (poprowadźcie w myślach linię pionową przechodzącą przez środek choinki), dlatego poprosiłem, swoich modeli, aby stanęli przed choinką. Dodatkowo poprosiłem prezydenta, aby wziął żonę za rękę. Moja prośba rozbawiła prezydencką parę, wykorzystałem sytuację kilkakrotnie naciskając spust migawki. Wszystko trwało ok. 30 sekund.

In the hall in front of the entrance to the White Hall, were standing a big Christmas tree. However I was enthralled by a modest tree which were standing near the window. After the discussion I ask them to make a pose. The president with his wife stood up on the left site of the tree. Quickly I measured ambient and flash light. I also saw a symmetry of the scene (In your mind, lead a vertical line through the middle of the Christmas tree), that’s why I ask my models to stand in front of the Christmas tree. Furthermore I asked the president to catch the hand of his wife. Because of my request they started to laugh. I used the situation and I pressed the button of the shutter a few times. Everything was lasting about 30 seconds.

 

Metadane / Metadata

Teraz wszystkich zaskoczę, bo nie wykonałem tego zdjęcia aparatem Nikona, tylko Canonem i był to model EOS 1D Mark II N. Model, który przez wiele lat był najlepszym reporterskim aparatem Canona na rynku. Używało go bardzo, bardzo wielu fotografów prasowych i znam jeszcze osoby fotografujące nim do dzisiaj. Ale nie o aparacie, lecz o metadanych mam pisać. Używałem obiektywu Canona 24-70mm f/2.8 oraz flesza Canon Speedlite 550 EX.

Now I will surprise everyone because I did not make this picture with Nikon camera but Canon. It was the model EOS 1D Mark II N. The model which for many years was the best reporter Canon camera. It was used by many press photographers and I still know people who use it even today. However I should write not about the camera itself but about the metadata. I used Canon 24-70mm f/2.8 lens and the Canon Speedlite 550 EX flash.

Robiąc to zdjęcie zmierzyłem ekspozycję tak, aby światło dzienne padające z okna było poprawnie oddane. Chciałem uniknąć sytuacji, w której za oknem miałbym tzw. noc lub (co najczęściej się zdarza w szybkich zdjęciach) wypalone szczegóły. Dzieje się tak, gdy światło za oknem jest o kilka działek przysłony większe, niż warunki świetlne panujące wewnątrz. Mając poprawnie ustawioną ekspozycję na to co za oknem, ustawiłem program Manual. Następnie użyłem flesza, by oświetlić bohaterów zdjęcia. Aby nie mieć ostrych cieni za osobami, skierowałem lampę błyskową na sufit, jednocześnie przyłożyłem rękę do palnika, aby odbić i skierować część światła flesza na przód sceny.

When I took the photo I measured the exposition in order to be sure that the daylight falling through the window will be shown in a correct way. I wanted to avoid the situation in which behind the window I would have so-called night or (which exist very often during the fast photos), over exposed details. It happens when the exposure behind the window is higher than the light conditions in the interior. When the exposition was set correctly I set the manual program. Next I used the flesh in order to catch the heroes of the photo. In order to avoid the sharp shadows behind the people I aimed the flash on the ceiling, at the same time I laid a hand on the top of the flash in order to reflect and aim part of the flash light on the front of the scene.

Jak zauważycie, na zdjęciu z exifem, miałem ustawioną czułość ISO 800. Ostatnio, przy opisie zdjęcia Janusza Palikota w Sejmie, pytaliście dlaczego np. używałem w Nikonie D3s czułość ISO 1600 zamiast podnieść ją do 3200 lub jeszcze wyżej i móc fotografować przy świetle zastanym (zobacz wątek). W obu przytoczonych wypadkach odpowiedź jest taka sama: bo są to czułości graniczne zapewniające bardzo dobrą jakość. W przypadku D3s jest to ISO 1600, a w przypadku 1D Mark II N było to ISO 800. W przypadku D3s powyżej 1600 obraz bardzo traci na ostrości oraz giną szczegóły i to zarówno w cieniach, jak i w światłach. Podobnie jest w przypadku 1D Mark II, przy czułości powyżej ISO 800.

As you will see on the photography with exif I had ISO 800. Last time, during the description of the Janusz Palikot photography in a parliament you asked why for example in Nikon D3s I used sensitivity ISO 1600 instead of rising it to 3200 or even more and be able to make a photos in the ambient light (check thread). In both cases the answer is the same: because they are boundary ISO which have the good quality. In the case of D3s it is the ISO 1600 and in the case of 1D Mark II N it was ISO 800. Above 1600 D3S is loosing a lot on the sharpness, furthermore it is also loosing the details in both lights and shadows. Similar to the 1D Mark II if the sensitivity is higher than ISO 800.

Jak już porównuję oba aparaty (każdym wykonałem ponad 300 tys. zdjęć), to Nikon D3s ma tę przewagę nad Canonem, że przy zwiększaniu ISO nie pojawia się specyficzne rozbicie kolorystyczne, barwna mora z przewagą czerwonych plam. Aby się jej pozbyć, trzeba używać programów odszumiających np. Noise Ninja. W przypadku D3s nie ma tego problemu.

As I am comparing the two cameras (with both of them I made over 300 000 photos), Nikon 3Ds have an advantage over the Canon because during the increasing of ISO the problem of the specific breakdown of colours (colourful mora with a dominance of red spots) do not exist. In order to get rid of it, you have to use programs like Noise Ninja. In the case of D3s such problem do not exist.

 

Moc fotografii prasowej / The power of the press photography

Zdjęcie Lecha i Marii Kaczyńskich przy choince zostało kilkakrotnie opublikowane. Gdyby nie katastrofa smoleńska, pewnie zdjęcie nie miałoby takiej siły oddziaływania. Tragiczna śmierć prezydenckiej pary spowodowała, że to i inne ich zdjęcia nabrały zupełnie innego charakteru. Stały się rodzajem zapisu socjologicznego, dokumentem pewnej epoki. Ten aspekt i siłę fotografii prasowej cenię w swojej pracy najbardziej.

The photo of Maria and Lech Kaczyńscy in front of the Christmas Tree was published a few times. If not the Smoleńsk crash (96 people died in a plane crash) then this photography would not have such poignancy. Tragic death of the presidential couple was the cause that this and their other photographies gained an entirely new character. They became a sort of the sociological record, a document of a given age. Probably such aspect and the strength of the press photography I appreciate the most in my work.

6 Comments
Share Post
6 Comments
 • EB

  Jaka jest wg. Ciebie czułość graniczna zapewniająca bardzo dobrą jakość w przypadku D4? Dylemat nabywczy D3s vs D4:)

  19-12-2013 at 12:57
 • Darek Osowski

  Zazdroszczę tego zdjęcia :)

  23-12-2013 at 18:36
 • Jaro

  Jak sądzicie jaki będzie nowy nikon, D5, czy D4s?

  23-12-2013 at 18:38
 • ewa

  Pozytyw bije ze zdjęcia :)

  29-12-2013 at 17:36
 • lovejoy

  Zazdroszczę dorobku fotograficznego. Ja na szczęście nie mam problemu z ISO .Jestem drobnym zbieraczem widoczków a mój detektor na szczęście zbiera światło .

  13-02-2014 at 08:24

Zostaw komentarz